Het slimme toegangs- en dwaaldetectiesysteem (Bewegen in Vrijheid): Meer vrijheid en veiligheid voor bewoners met PG problematiek

Het kan een uitdaging zijn voor zorgorganisaties om bewoners met psychogeriatrische (PG) problematiek optimale vrijheid en veiligheid te bieden. Het locatie- en dwaaldetectiesysteem van Van Breda biedt hier een oplossing voor. Dit systeem zorgt ervoor dat bewoners vrijheid kunnen ervaren, terwijl de veiligheid van de bewoners gewaarborgd blijft door slimme detectie op het moment dat dit nodig is.

Persoonlijke dwaalprofielen

De cirkel waarbinnen een bewoner zich volledig vrij en veilig kan bewegen is persoonlijk. Op basis van de persoonlijke situatie van iedere bewoner worden er passende dwaalprofielen opgesteld.

 

Detecteren

Het detectiesysteem werkt op basis van een hals-polsmedaillon met RFID-techniek, die op meerdere manieren gedragen kan worden. Zodra een bewoner met een dwaalprofiel een deur of lift nadert die is voorzien van een dwaaldetectiesysteem, zal de medaillonzender gedetecteerd worden en is het mogelijk om deur- en liftvergrendeling aan te sturen.

Schaalbaar

Het dwaaldetectiesysteem is schaalbaar. Als zorgorganisatie kunt u er voor kiezen om te starten met het toepassen van dwaaldetectie op bijvoorbeeld de hoofduitgang en dit later op te schalen naar een volwaardig dwaaldetectiesysteem met leefcirkeltechnologie.

Controleerbare veiligheid

De leefcirkeltechnologie draagt bij aan het gevoel van vrijheid voor de bewoners en aan controleerbare veiligheid voor de zorgmedewerkers. De leefcirkels zijn flexibel en kunnen handmatig worden aangepast, zodat verschillende bewoners zich kunnen bewegen in diverse zones. Afhankelijk van de dagelijkse situatie kan de grootte van de leefcirkel worden aangepast. Dit systeem werkt goed in combinatie met een slim ingerichte buitentuin, waar bewoners vrij kunnen rondlopen en via een op- en afgang het gebouw weer in kunnen gaan. Bovendien kan het systeem tijdgestuurd werken, bijvoorbeeld met verschillende leefcirkelgroottes overdag en ’s nachts.