Het Albireo-concept: Toekomstgerichte zorgcommunicatie

Het Albireo-concept is ontworpen om optimale zorgcommunicatie te ondersteunen, zowel voor zorgmedewerkers als bewoners, nu en in de toekomst. Het kenmerkt zich door zijn flexibiliteit en functionaliteit, en de multifunctionele alarmeringsunit is een waardevolle aanvulling op het basiszorgpakket van zorgorganisaties vanwege zijn veelzijdige eigenschappen.

 

Multifunctionele zorgalarmering

Het Albireo-concept omvat een multifunctionele IP-alarmeringsunit die in het appartement van een bewoner kan worden geplaatst. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren een zorgalarm te activeren en maakt een spreek-luisterverbinding op afstand mogelijk tussen de zorgmedewerker en de bewoner.

Locatie-indicatie

De Albireo maakt locatie-indicatie mogelijk zonder het gebruik van bakens. Betrouwbare locatie-indicatie wordt mogelijk gemaakt door de Albireo-units die door het hele gebouw zijn geplaatst. Zodra een bewoner een alarm activeert via een hals- of polszender, wordt de locatie ook buiten de kamer van de bewoner bekend. De dichtstbijzijnde Albireo vangt het signaal op en stuurt het alarm met locatie-indicatie door naar de smartphone van de zorgmedewerker.

 

Gebruiksvriendelijk

De Albireo is eenvoudig te bedienen voor zowel zorgmedewerkers als bewoners. Dankzij de fysieke en overzichtelijke knoppen blijft de gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd. Van Breda is de enige woonzorgtechnologie-aanbieder in Nederland met een steunpunt (Steunpunt Woonzorgtechnologie B.V.) voorzien van speciaal opgeleide woonzorgtechnologie consulenten om de communicatie tussen zorg en techniek te verbeteren.

Aansluitmogelijkheden

De Albireo biedt zowel volledig draadloze (WiFi en medische frequentie) als bedrade (IP) aansluitmogelijkheden. De unit is te beheren als netwerkcomponent en direct aan te sluiten op het netwerk van de organisatie, waardoor tussenkastjes overbodig zijn. De Albireo kan op meerdere manieren geconfigureerd worden, waardoor nieuwbouw, renovatie en verhuizing mogelijk zijn. Van Breda werkt samen met alle telefonienetwerken en voldoet aan NEN2575 voor smartphones in combinatie met het openbare net, waardoor een kostbaar Voice-over WiFi-netwerk overbodig is.

Uniek toegangssysteem voor bewoners

De Albireo kan worden voorzien van een UMA-baken dat bij elke toegangsdeur van de bewoner kan worden geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de bewoner automatisch wordt herkend door het systeem en de deur automatisch ontgrendeld wordt. Hierdoor zal de bewoner altijd toegang hebben tot zijn of haar appartement en kan de bewoner gekaderd (veilige gebieden binnen het gebouw en/of tuinen) vrij rondlopen. De deur zal gesloten blijven voor bewoners die geen toegang hebben. Dit systeem sluit volledig aan bij de visie van de Wet zorg en dwang (Wzd), waarbij de bewoner zo min mogelijk belemmerd wordt in zijn of haar dagelijkse handelingen en de veiligheid en vrijheid van de bewoner bevorderd wordt.

Koppeling met andere domotica

De Albireo kan ook gekoppeld worden met andere domotica, waardoor het naast zorggerelateerde functies uitgebreid kan worden met woonfuncties zoals zonwering, verlichting en het op afstand openen van deuren. Via een universele draadloze koppelmodule kunnen eigen sensoren of apparaten met I/O gekoppeld worden aan het Albireo-systeem en kunnen diverse draadloze accessoires zoals een hals-polszender of een bewegingsmelder gekoppeld worden aan de Albireo. Bovendien kunnen accessoires van derden ook gekoppeld worden aan het systeem. De flexibiliteit van dit concept maakt het mogelijk om de Albireo aan te passen aan verschillende doelgroepen en veranderingen in zorgzwaarte.

Schaalbaar en uitbreidbaar

Het Albireo-concept is schaalbaar en uitbreidbaar met aanvullende concepten van Van Breda, zoals het VIOS 2.0-concept, het dwaaldetectieconcept en het Smart Paging-concept, die kunnen worden aangevuld met diverse accessoires. Door het toepassen van draadloze accessoires en functies op basis van een licentie kan het Albireo-concept eenvoudig worden opgeschaald. Bovendien kan de Albireo worden uitgebreid met een extra Albireo slave spreek-luisterunit voor grotere appartementen.

Beheer en accessoires

De Albireo-units en accessoires kunnen op afstand worden geconfigureerd, beheerd, geüpdatet en geprogrammeerd via de beheersoftware. De beheersoftware maakt het mogelijk om eenvoudig op kamerniveau alle instellingen van de Albireo en accessoires in te stellen. Bovendien is de Albireo IP net als de andere componenten te beheren vanuit de IP-beheeromgeving (PRTG) van uw organisatie. De Albireo GEN3 voldoet aan de hoogste hardware-eisen voor gebruik in kritische omgevingen (medical grade) en Van Breda biedt 10 tot 15 jaar garantie op de levering van hardware voor de Albireo GEN3.

 

Bekijk case:

Aafje voorziet meerdere locaties van Albireo-concept.